^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Przedszkole dla wszystkich przyjazne-wyrównywanie szand edukacyjnych dla wszystkich dzieci.


         

UWAGA!!!WAŻNE!!!

Od tego roku Nasze przedszkole rozpocznie realizację projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, który zarazem jest jego  realizatorem

 „ Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci”.     

         W projekcie biorą udział wszystkie opolskie przedszkola i te należące do aglomeracji opolskiej. Projekt składa się z trzech modułów, a pierwszy z nich ma na celu objęcie pomocą logopedyczną, korekcyjną i psychologiczno – pedagogiczną wszystkie dzieci , które zostaną zakwalifikowane do którejkolwiek z grup oczywiście za  Państwa  zgodą. Drugi moduł – to realizacja projektów edukacyjnych opracowanych przez  przedszkole, a trzeci dotyczy doskonalenia nauczycieli. Pierwszy moduł już zaczynami 15 września i kolejno:

Na bieżąco będą Państwo informowani o realizacji projektu na poszczególnych etapach .

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają: Dyrektor, nauczycielki poszczególnych grup oraz koordynator na placówce Bożena Antosz.

Uważamy, że jest to bardzo interesująca forma dla dzieci w wieku przedszkolnym .

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu