^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jak prezentujemy placówkę na zewnątrz

Przy prezentacji przedszkola na zewnątrz szczególnie ważne dla nas jest to, aby rodzice poznali naszą placówkę,  żeby mieli możliwość oglądania efektów naszej pracy, a także mieli jak najczęstszą okazję obserwowania rozwoju, postępów, uzdolnień swoich dzieci.

Od kilku lat nasza praca skierowana jest na prezentację na zewnątrz. Polega ona na:

 • Organizowaniu zajęć otwartych dla rodziców,
 • Organizowaniu wspólnych imprez, np. typu festyny, pikniki, bale karnawałowe,
 • Organizowaniu uroczystości z udziałem rodziców i najbliższej rodziny.

Prezentujemy się także na zewnątrz poprzez udział w:

 • Konkursach plastycznych;
 • Przeglądach Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Opolu (corocznie zgłaszamy udział 6-latków );
 • Projektach edukacji regionalnej Opole - moje miasto; Mały Opolanin organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Opolu,
 • Konkursach Piosenki Przedszkolnej;
 • Konkursach recytatorskich organizowanych przez inne przedszkola i te cykliczne, coroczne organizowane przez MDK w Opolu
 • Olimpiadach sportowych;
 • Corocznych Festynach Rodzinnych -  jesiennym i wiosennym;
 • Ogólnopolskim projekcie Akademia Zdrowego Przedszkolaka, gdzie realizując postawione zadania prowadzona jest również strona internetowa / podstrona/, gdzie nie tylko nasi rodzice, ale także placówki z całej Polski mogą poznać naszą pracę;
 • Warsztatach muzycznych organizowanych przez NCPP w Opolu wynikiem czego jest  otrzymanie w latach 2014 i 2015 Certyfikatów  jako jedno z najprężniej działających przedszkoli,  uroczyście wręczanych na spotkaniu w Towarzystwie Przyjaciół Opola.

 Wszystkie nagrody i dyplomy za udział gromadzimy w naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była postrzegana jako otwarta, nowoczesna i twórcza. Pracujemy na bardzo dobrą opinię w środowisku. Chcemy trwale umacniać swój dobry wizerunek, dobre imię w oczach organu prowadzącego. Zależy nam, żeby pozyskiwać nowych klientów, a tym samym być konkurencyjnymi w stosunku do innych placówek. Chcemy swoją pracą zainteresować najbliższe środowisko – nasze Osiedle. Staramy się szeroko informować o naszych przedsięwzięciach. 

Corocznie niektóre grupy w okresie bożonarodzeniowym i wielkanocnym organizują kiermasze świąteczne. Prezentujemy i sprzedajemy na nim prace dzieci oraz inne artykuły dekoracyjne związane ze świętami. W akcji pomagają nam dzieci.  

Dodatkowo w naszym przedszkolu odbywają się Dni adaptacyjne dla przyszłych maluszków i ich rodziców. Na takich zajęciach, dzieci jeszcze w towarzystwie rodziców, oswajają się z nowym miejscem, poznają przedszkole, swoją salę, zabawki, ogród przedszkolny, a przede wszystkim nauczycieli. Jest to czas, kiedy dzieci mogą nawiązać pierwszy kontakt z paniami, porozmawiać z nimi i poznać je. W spotkaniu z rówieśnikami zdobywają pierwsze doświadczenia społeczne, które są niezwykle ważne podczas adaptacji.

Od 2008 r posiadamy stronę internetową naszego przedszkola opracowaną przez naszą koleżankę Dorotę Joniak, a od roku 2014 r. nauczycielki  Magdalena Ziober i Justyna Widera  dbają o jej ciągły rozwój. Na stronie  przedstawiamy nasze osiągnięcia, sukcesy, a także fragmenty naszego  codziennego życia w przedszkolu w formie foto migawek.

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu