^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

Wiedząc, że prezentacja własnej pracy podnosi jej wartość, bardzo dbamy o to, żeby nasi rodzice byli dobrze poinformowani o metodach naszej pracy.W tym celu, każdego roku na pierwszym zebraniu pani dyrektor zapoznaje rodziców z głównymi założeniami pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej naszej placówki na dany rok szkolny. Następnie na zebraniach grupowych nauczyciele szczegółowo przedstawiają formy i metody realizacji poszczególnych zadań, zwracając uwagę rodziców na najistotniejsze problemy wychowawcze i opiekuńcze.Rodzice są zapoznawani z:

  • dziennym rozkładem dnia,
  • założeniami programowymi, tematyką zajęć realizowanych  w danym tygodniu

        prezentowaną  na tablicach informacyjnych w formie gazetki dla rodziców 

        uaktualnianej każdego miesiąca,

  • regułami obowiązującymi w naszym przedszkolu  w poszczególnych  grupach  

        prezentowanymi   w miesiącu wrześniu na tablicy informacyjnej aprzedstawiane

        rodzicom    na zebraniach  grupowych,

  • pracami dzieci prezentowanymi  na bieżąco w holu przedszkola (wystawka prac dziecięcych) wraz z komentarzem nauczyciela  dając tym samym  rodzicom  możliwość obejrzenia pracy swojego dziecka na tle prac całej grupy by bieżąco śledzić jego postępy,
  • oczekiwaniami dotyczących włączania się w organizacje imprez, uczestnictwo   w zajęciach otwartych,

 Innymi formami prezentacji naszych metod pracy są:

  • zajęcia otwarte z udziałem rodziców,
  • imprezy okolicznościowe i uroczystości grupowe
  • festyny i konkursy  rodzinne,
  • zebrania grupowe, kontakty indywidualne i konsultacje związane z przeprowadzoną diagnozą ( październik i maj),
  • eksponowanie na tablicy grupowej i stronie internetowej osiągnięć i sukcesów naszych dzieci biorących udział w różnych imprezach organizowanych także poza placówką (konkursy plastyczne, recytatorskie, przeglądy teatralne).

Chcąc być pewnym, że informacja dotarła do rodziców oprócz informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej, wręczamy im też kartki z zaproszeniami, które przekazują dzieci. Prowadzimy również tradycyjną kronikę przedszkolną wykorzystując zdjęcia dzieci (za pisemną zgodą rodziców).

 

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu