^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jaką mamy wizję dziecka?

Dziecko rodzi się z  szerokimi potencjalnymi możliwościami, umożliwiającymi mu rozwój, wzrost i poznawanie świata. Pragnie przy tym  być  kochane, doceniane, szanowane, otoczone życzliwością i wyrozumiałością, a więc mieć zapewnione szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój dziecka jest uwarunkowany zadatkami organicznymi, wpływem bliższego i dalszego otoczenia oraz własną aktywnością, przejawiającą się w działaniu. Powyższe czynniki stale i systematycznie kształtują psychikę dziecka. My, jako nauczyciele,  sądzimy, że  powierzone nam dziecko jest jak biała, niezapisana  karta, ale ma przy tym  różne złe i dobre skłonności oraz potencjały. Rozwijając się podlega wpływom po pierwsze rodziny, a w dalszej kolejności szerszego środowiska, na przykład przedszkola. Dziecko rozwija się i poznaje świat poprzez własną aktywność ruchową, poznawczą i zabawową. W toku tego procesu jest narażone na różne niebezpieczeństwa, przed którymi staramy się je ustrzec. Popełnia też, co oczywiste,  błędy i uczy się poprzez ich  następstwa i konsekwencje.

Uważamy, że dziecko samo  współtworzy swój własny rozwój, a my pomagamy mu w znalezieniu swojej indywidualnej i jemu przypisanej  drogi tego rozwoju. Chcemy wspierać dziecko nie tylko  w trudnych  dla niego momentach, ale  i towarzyszyć  mu wtedy, kiedy dobrze sobie radzi. Wykazujemy znajomość rozwoju i jego uwarunkowań, a na bazie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej stymulujemy rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i tempem rozwoju.

NASZA WIZJA

W naszym przedszkolu największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

NASZA MISJA

Dziecko w naszym przedszkolu

  • czuje się bezpiecznie, ma poczucie bycia akceptowanym i kochanym;
  • rozwija poczucie własnej wartości i aprobaty dla siebie samego i własnych działań;
  • rozwija sprawność fizyczną i aktywną postawę pro zdrowotną;
  • poznaje swoje prawa, innych ludzi i uczy się ich szanować;
  • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
  • jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole, nastawione na osiąganie sukcesów;
  • korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwija swoje zainteresowania i zdolności oraz uaktywnia potencjał twórczy;
  • szanuje i kocha swoją Małą Ojczyznę, swój kraj, rozumie pojęcie człowiek Europy i świata.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

  • jest radosny, samodzielny pełen wiary w siebie i swoje możliwości;
  • jest śmiały, otwarty i wrażliwy na potrzeby innych;
Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu