^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Jaką wartość ma dla nas wychowanie

     

Naszym zdaniem wartości wychowawcze w naszej placówce wysuwają się na pierwszy plan w codziennej realizacji zadań programowych.  Za najważniejsze aspekty tej pracy uważamy:

  1. Kontynuację wychowania domowego, a w tym  wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci pozytywnych postaw i eliminowaniu postaw negatywnych.
  2. Tworzenie sytuacji umożliwiających dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwianie kontaktów interpersonalnych i naukę zachowań społecznych ( w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów).
  3. Dążenie do stworzenia otoczenia, w którym dzieci znajdą samo potwierdzenie, uczą się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.
  4. Pomaganie dzieciom w dostrzeganiu pozytywnych wartości otaczającego je świata i poszczególnych zdarzeń dnia codziennego.
  5. Stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego poprzez rzetelne poznanie ich  indywidualnych potrzeb rozwojowych, szanowanie podmiotowości, osobowości, wolności oraz  praw dziecka.

 Realizacja powyższych aspektów ma na celu ułatwienie dzieciom podjęcie nauki w szkole (wyrównanie ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności) oraz, co uważamy za najważniejsze, wyrobienie właściwej postawy społecznej.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu