^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Praca z dziećmi 6 – letnimi. Przygotowanie do szkoły

W naszym Przedszkolu praca z dziećmi 6 – letnimi jest realizowana w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego i podstawę programową z uwzględnieniem Rocznego Programu Rozwoju Przedszkola. Na dojrzałość szkolną składa się wiele różnych umiejętności, sprawności i nawyków, do których dziecko dochodzi krok po kroku. Dążymy do tego, aby wszystkie sfery rozwoju i wychowania dziecka wzajemnie się przenikały i uzupełniały, tworząc jedność. Realizacja treści programowych w procesie wspomagania rozwoju dziecka odbywa się w naturalnych i samorzutnych sytuacjach. Są to zajęcia i zabawy dowolne; zajęcia obowiązkowe oraz sytuacje edukacyjne, które przebiegają w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. W edukacji  dzieci sześcioletnich stosujemy różnorodne metody i formy pracy dydaktycznej. Często stosujemy zabawy badawcze, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, które inspirują dzieci do działania, aktywności i twórczego myślenia. Wspomagamy dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Kształtujemy gotowość do nauki czytania i pisania – wprowadzamy te umiejętności stopniowo poprzez ćwiczenia w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej. Umożliwiamy codzienny kontakt z literaturą; prowadzimy ćwiczenia w zakresie usprawniania motoryki małej i dużej; są to początkowo ćwiczenia na dużej powierzchni, a potem na małej przestrzeni, niektóre dzieci znają litery, interesują się czytaniem i próbują pisać; a my nie hamujemy tych umiejętności – wspomagamy dzieci w rozwijaniu tych uzdolnień.

Dużą wagę przykładamy do wychowywania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dziecka stosując codzienną gimnastykę poranną oraz  ćwiczenia gimnastyczne.Wdrażamy o dbanie o bezpieczeństwo własne  i inne. Od kilku lat systematycznie bierzemy udział w programach prozdrowotnych rozwijających świadomość dzieci w tym zakresie np. Akademia Aquafresh, Biały ząbek czy Dzieciństwo bez próchnicy, Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Wiele treści, które planujemy i realizujemy oparte jest o sztukę, wychowanie przez muzykę, taniec oraz różne formy plastyczne.

Wspomagamy rozwój umysłowy poprzez zabawy dowolne, konstrukcyjne, techniczne, dydaktyczne i tematyczne.Pomagamy dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych, uczymy unikania zagrożeń.Wiele miejsca poświęcamy ekologii ucząc poszanowania roślin, zwierząt między innym realizując program Kubusiowi Przyjaciele Natury.Kształtujemy postawy społeczne, patriotyczne, zachęcamy do żywego interesowania się sprawami najbliższego środowiska, do uczestniczenia w obchodach Świąt Państwowych. Organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszając na nie  najbliższych. Staramy się celebrować urodziny  kolegów i koleżanek z grupy – wręczając własnoręcznie wykonane upominki.

Naszą pracę charakteryzuje duża otwartość i twórczość, do której wdrażamy naszych wychowanków. Nasze relacje z dziećmi cechuje duża życzliwość i partnerstwo.    Przeprowadzamy analizę możliwości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Pierwszą prowadzimy od września do listopada, która pozwala ocenić, w jakim momencie rozwoju znajduje się dziecko i które obszary wymagają szczególnego wsparcia w drugim półroczu. Po zakończeniu diagnozy organizujemy konsultacje  indywidualne  podczas których  informujemy rodziców o stanie gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole i ewentualnym wspomaganiu ich rozwoju. Drugą diagnozę prowadzimy w kwietniu; pozwoli ona ocenić osiągnięte umiejętności wychowanków i stwierdzić faktyczny stan gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu