^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu

Reguły w naszym przedszkolu

Reguły  ułatwiają  poznawanie norm oraz umożliwiają  współdziałanie dzieci i dorosłych. Ustalone w naszym przedszkolu normy mają służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i  usprawnić organizację życia naszego przedszkola.

 Reguły dla dzieci

W budynku

 • Żeby wyjść z sali do szatni muszę uzyskać zgodę pani, która opiekuje się dziećmi w grupie,
 • Kiedy wychodzę do domu, muszę to zgłosić wychowawczyni,
 • Staram się przestrzegać przyjętych w grupie umów i zasad dotyczących wspólnej zabawy, korzystania ze sprzętu i toalety,
 • Bezpieczne korzystam ze schodów,
 • Jako pięcio  i sześciolatek cicho bawię się w czasie odpoczynku młodszych dzieci,
 • Pełnię dyżur w szatni ( dotyczy dzieci starszych),
 • Przestrzegam reguł przynoszenia i dzielenia się zabawkami, ustalonych w mojej grupie,
 • Nie przynoszę zabawek militarnych

   Na terenie ogrodu i podczas wycieczek:

 • Nie oddalam się poza wyznaczony przez wychowawcę obszar zabawy,
 • Bezpiecznie korzystam ze sprzętu ogrodowego ( nie skaczę po ławkach, nie wchodzę na murki ani amfiteatr, przestrzegam regulaminów dotyczących korzystania ze zjeżdżalni, drabinek, huśtawek)),
 • Zgłaszam opiekunom zauważone niebezpieczne wydarzenie lub przedmiot,
 • Na wycieczkach idę za rękę z kolegą ( koleżanką),

 Reguły dla rodziców

 • Rodzice powinni przyprowadzać dzieci do godziny 8.15
 • Powinni odbierać dzieci zgodnie z godzinami zadeklarowanymi w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola – zgodnie z umową;
 • Odbieranie dziecka przez osobę dorosłą inną niż prawny opiekun musi być poprzedzone pisemnym (stałym lub jednorazowym) upoważnieniem rodzica złożonym u wychowawcy.
 • Rodzice powinni zgłaszać nieobecności dziecka dłuższe niż 3 dni oraz w przypadku choroby zakaźnej,
 • Jeśli mają zamiar przyprowadzić dziecko później niż o 8.15  powinni  zgłosić                                                                                               to do sekretariatu lub nauczycielki – w takim przypadku zostawiamy dziecku  śniadanie,
 • Rodzice powinni regulować w terminie przyjętą przez siebie składkę na Radę Rodziców,
 • Powinni uczestniczyć w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych i uroczystościach grupowych,
 • Nie powinni przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych,
 • Rodzice są poinformowani, że nauczyciele nie podają lekarstw dzieciom poza przypadkami stałej choroby dziecka ( zlecenie od lekarza),

Reguły dla wychowawców i pozostałych pracowników

 Większość reguł dla pracowników zawiera regulamin pracy przyjęty w przedszkolu oraz zakresy obowiązków. Ustaliliśmy dodatkowe reguły dla pracowników.

 • Panie z obsługi powinny uczestniczyć w wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola.
 • Wszyscy pracownicy biorą aktywny udział w przygotowaniu uroczystości i imprez.
 • Nauczyciele powinni zapraszać Dyrektora na wszelkie imprezy grupowe i zajęcia otwarte.
 • W przypadku choroby lub nieobecności jednej z nauczycielek,  druga wychowawczyni z grupy przyjmuje za koleżankę zajęcia przedpołudniowe.
 • Prace dzieci na tablicach powinny być zmieniane nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Jesteśmy świadome faktu, że niektóre reguły niosą ze sobą pewne ograniczenia, w związku z tym są omijane przez tych, którzy uważają je za bezsensowne. Ale te wprowadzone przez nas uważamy za słuszne i w pełni potrzebne. Bierzemy pod uwagę możliwość wspólnych negocjacji w tym zakresie z rodzicami, dziećmi i pracownikami.

 

 

 

 

Copyright 2013  Publiczne Przedszkole nr 43 w Opolu